Tim

   

Prof. Dr. Muhajir Effendy M.A.P

Menteri Pendidikan Kebudayaan
Teguh Putra Penjaga
Rizal Andre Bertahan
Nofirman Hadi Bertahan
Kelvin Caniago Gelandang
Erik Irawan Penyerang
Beta Keriyadi Penyerang
Afdal Gelandang
Zainal Gelandang
Rodial Ihksan Gelandang
Novem Supriadi Bertahan
Muhammad Danu Penyerang
Mohd Rizwan Bertahan
Malvino Sulanda Bertahan
Egi Ramadan Bertahan