Tim

   

Prof. Dr. Muhajir Effendy M.A.P

Menteri Pendidikan Kebudayaan
Zainudin Cadangan
Ahmad Alfazri Cadangan
Arpanda Bertahan
Ardani Putra Gelandang
Rio Lesmana Cadangan
Ahmad Yudha Penyerang
Adid Riwansah Penjaga
Alam Nasutra Penyerang
Ahmad Defrizal Cadangan
Satrio Saputra Penyerang