Tim

   

Prof. Dr. Muhajir Effendy M.A.P

Menteri Pendidikan Kebudayaan
Ichan Salendra Cadangan
Aldo Penyerang
Imam Ali Husein Gelandang
Syamsul Farhan Cadangan
Aldi Gelandang
Tomi Hendarto Penjaga
M. Ruyani Yahya Bertahan
Riski Herdian Bertahan
Dava Maulana Gelandang
Alpin Julianda Cadangan
Rikaldi Cadangan
Mosollihan Penyerang